უსაფრთხოება და ინფრასტრუქტურა

სკოლის უსაფრთხოება

1. სკოლის დაცვასა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფენ შიდა დაცვის სამსახურის თანამშრომლები მრავალწლიანი გამოცდილებით
2. აღჭურვილია თანამედროვე სათვალთვალო კამერებითა და სახანძრო სისტემებით
3. უზრუნველყოფილია კომპიუტერულ-ტექნიკური საშუალებებით, პროექტორითა და მონიტორებით ყველა საკლასო ოთახში
4. აქვს სააქტო დარბაზი შემოქმედებითი ღონისძიებების ჩასატარებლად
5. სამედიცინო ოთახი მომარაგებულია პირველადი დახმარების მედიკამენტებითა და კვალიფიციური პერსონალით
6. ლაბორატორია მრავალფეროვანი ცდებისა და პროექტების ჩასატარებლად
7. მოსწავლეებზე გათვლილი ბუფეტი უზრუნველყოფს ასევე გახანგრძლივებული ჯგუფების კვებას
8. სკოლას ემსახურება კვალიფიციური ფსიქოლოგი

ყველა უფლება დაცულია - 2021