მე-7 კლასში ბიოლოგიაში ჩატარდა კომპლექსური გაკვეთილი თემაზე: მცენარეთა სისტემატიკური ჯგუფები. მოსწავლეებმა შექმნეს ბაღის მაკეტი და განიხილეს მცენარეთა სხვადასხვა კლასის წარმომადგენლები. პედაგოგი მარიამ არაბიძე.