მომავალ თაობას დედმიწის და კლიმატის ბედი აფიქრებს. მოგვიწოდებენ: გაუფრთხილდით დედამიწას! 1ა. კლასი. პედაგოგი ნინო თოდუა.