ჩვენი სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებლები დაესწრნენ National Geographic Learning - ისა და English book education -ის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციას. 👉სემინარს უძღვებოდა Alex Warren-ი. 🔴 კონფერეციაზე მასწავლებლები გაეცნენ ინგლისური ენის სწავლების თანამედროვე მეთოდებს. National Geographic Learning-ი ყოველთვის ზრუნავს ინგლისური ენის სახელმძღვანელოების და სწავლების მეთოდების განახლებაზე. 🟣 ჩვენთვის დიდი პატივია ამ ორგანიზაციასთან ერთად პროფესიული ზრდა და თანამშრომლობა.