მე-9 კლასში ქართულის გაკვეთილზე გაიმართა დისკუსია თემაზე " ბედი ქართლისა". ერეკლე მეფისა და ლიონიძის ჯგუფებმა წარმოადინეს საკუთარი არგუმენტები. ეს საკითხი მრავალი თაობის განსჯის საგანია და ამჯერადაც აქტიური კამათი გამოიწვია. პედაგოგი: ლიკა წილოსანი