სკოლა ლომისის შესახებ

სკოლის ისტორია

ლომისი1“ 1995 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც საქართველოში კერძო სკოლების განვითარება მხოლოდ იწყებოდა. მომავალი თაობების აღზრდაში აქტიური მონაწილეობის მიღებისა და ქართული საქმის კეთების სურვილმა „ლომისის“ დაარსება გადაგვაწყვეტინა. ჩვენი სკოლის სახელწოდება დაფუძნების ისტორიას უკავშირდება: ლიცენზია 7 ივნისს, ლომისის წმინდა გიორგის ხსენების დღეს მივიღეთ და ამ ფაქტმა ასახვა სწორედ სახელში ჰპოვა.

ჩვენი მიზნები და მისია

საერო საშუალო სკოლა ,,ლომისი 1", როგორც ერთიანი სამყაროს ორგანული ნაწილი, ორიენტირებულია მომავლის მდგრადი განვითარების მიზნებზე და საკუთარ მისიად მიაჩნია მოსწავლე-ახალგაზრდები უზრუნველყოს ხარისხიანი განათლებით. ახალი ტექნოლოგიების ათვისება-გამოყენებით გაამრავალფეროვნოს მათი შესაძლებლობები და მიღწევები, ხელი შეუწყოს აზროვნების თეორიულ ევოლუციას, რაციონალურ ქმედებას, მოსწავლეებში საჭირო უნარების განვითარებას, შექმნას სამართლიანი, მშვიდობიანი, უსაფრთხო, ყველა მოსწავლისათვის თანაბარი შესაძლებლობების, განვითარებისა და გამოვლენის ხელშემწყობი სასკოლო გარემო. აღსაზრდელებში ჩამოაყალიბოს პატრიოტიზმის გრძნობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მოქალაქეობრივი თვითშეგნება და მოამზადოს ისინი სამოქალაქო-საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობისთვის.

ჩვენი მიზანია ბავშვებს მივცეთ ზნეობრიობასთან შერწყმული განათლება!

სკოლის სიმბოლიკა

ცა გაბრწყინდება, როცა
გავხსნით ლომისის დროშას
თვალში სიხარული მოსჩანს
მედლები ჭკვიანს და ყოჩაღს.
სამშობლოს დავუდოთ ფიცი
წინ წავალთ ცოდნით და ნიჭით
არ გვინდა ამდენი სისხლი
სამშობლოს ფასი ჩვენ ვიცით.
გათენდა დრო არ გვაქვს ფიქრის
ლომისის სკოლა წინ მიჰქრის
მოვიდა დრო წიგნის კითხვის
ლომისის სკოლა წინ მიჰქრის.

სკოლა ,,ლომისი 1"-ის გერბზე გამოსახულია ლომისის წმინდა გიორგი. გერბი შექმნილია 2010 წელს, სკოლა ლომისის მოსწავლის, ირაკლი ღობნელიშვილის მიერ.

კათედრები

სკოლას ემსახურება 28 პედაგოგი. უფროსი მასწავლებლის სტატუსით, მათ შორის 2 წამყვანი. ფუნქციონირებს 6 კათედრა: დაწყებითი კლასების კათედრა, ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრიც მეცნიერებათა კათედრა, ტექნიკურ მეცნიერებათა კათედრა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა, უცხო ენათა კათედრა, სპორტის ესთეტიკური აღზრდის კათედრა.

სასწავლო პროცესი და მეთოდები

სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს უახლესი მეთოდებითა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით: ჯგუფური მუშაობით, დიალოგის რეჟიმით, პრეზენტაციებით, ლექციური ტიპისა და ინტეგრირებული გაკვეთილებით. მოსწავლეებისთვის სისტემატურად იმართება სხვადასხვა სამეცნიერო და ისტორიულ ფილმების ჩვენება.

ყველა უფლება დაცულია - 2021