გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ოქტომბერი
05

მე–9 ა. კლასის მოსწავლეები, პედაგოგები და მშობლები შემეცნებითი ვიზიტით იმყოფებოდნენ მანგლისში. დაათვალიერეს მანგლისის ღირსშესანიშნაობები, დიდგორის ველი და ისტორიული თრიალეთის მხარე.

me–9 a. klasis moswavleebi, pedagogebi da mSoblebi SemecnebiTi vizitiT imyofebodnen manglisSi. daaTvalieres manglisis RirsSesaniSnaobebi, didgoris veli da istoriuli TrialeTis mxare.