გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
06

სკოლა "ლომისის" მოსწავლეთა თვითმმართველობის ჰუმანიტარული კომიტეტის ორგანიზებით 6 დეკემბერს ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში "რა? სად? როდის?" ონლაინ ფორმატში

skola "lomisis" moswavleTa TviTmmarTvelobis humanitaruli komitetis organizebiT 6 dekembers Catarda inteleqtualuri TamaSi "ra? sad? rodis?" onlain formatSi