გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
სექტემბერი
07

საერო სკოლა "ლომისი 1"  II-XII  კლასის მოსწავლეებს ულოცავს 2020–2021  სასწავლო წლის დაწყებას და უსურვებს მათ მრავალ წარმატებას!

saero skola "lomisi 1"  II-XII  klasis moswavleebs ulocavs 2020–2021  saswavlo wlis dawyebas da usurvebs maT mraval warmatebas!