გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
02

20 ნოემბერს მე–2 ა. და ბ. კლასებში ჩატარდა ვიდეო-გაკვეთილი. კლასის დამრიგებლები: მ.გაჩეჩილაძე და თ. ქვრივიშვილი. ბუნების გაკვეთილის თემა იყო: ტყე შეუნახე შვილებსა!

20 noembers me–2 a. da b. klasebSi Catarda video-gakveTili. klasis damrigeblebi: m.gaCeCilaZe da T. qvriviSvili. bunebis gakveTilis Tema iyo: tye Seunaxe Svilebsa!