გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
დეკემბერი
07

მეექვსე ბ კლასი. შმეცნებითი ვიზიტი ეროვნულ მუზეუმში . პედაგოგი ნინო ამბოკაძე.

meeqvse b klasi. SmecnebiTi viziti erovnul muzeumSi . pedagogi nino ambokaZe.