გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
ივნისი
07
ექსკურსია რკონში

ისტორიული ღირშესანიშნაობების დათვალიერების მიზნით XI კლასის მოსწავლეებმა და პადაგოგმა მარი სადრაძემ მოაწყეს ექსკურსია რკონში.

eqskursia rkonSi istoriuli RirSesaniSnaobebis daTvalierebis mizniT XI klasis moswavleebma da padagogma mari sadraZem moawyes eqskursia rkonSi.