გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სიახლეები
სექტემბერი
15

სკოლა "ლომისი1" ულოცავს პირველკლასელებს სასწავლო წლის დაწყებას და უსურვებს ბედნიერ, ნათელ, წარმატებულ მომავალს!
skola "lomisi1" ulocavs pirvelklaselebs saswavlo wlis dawyebas da usurvebs bednier, naTel, warmatebul momavals!