გაზიარება
მშობელთა სახალხო უნივერსიტეტი
ლომისობის აღნიშვნის ტრადიცია მლეთაში
ხელოვნების სკოლა
ჭედურობა
მხატვრობა
ხალხური საკრავები
მინანქარი
გობელენი
თიხაზე მუშაობა
თეატრალური ხელოვნება
განათლების ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
განათლების სამინისტრო
სპორტი

სპორტის სახეობად სკოლას არჩეული აქვს ტანვარჯიში,  ჭადრაკი და  ფეხბურთი. სკოლას ჰყავს ჩემპიონი და თანრიგოსანი მოსწავლეები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. 

ფუნქციონირებს სამკურნალო ტანვარჯიშის წრე. 

sporti sportis saxeobad skolas arCeuli aqvs tanvarjiSi,  Wadraki da  fexburTi. skolas hyavs Cempioni da Tanrigosani moswavleebi sportis sxvadasxva saxeobebSi.  funqcionirebs samkurnalo tanvarjiSis wre.