კათედრები

სკოლის კათედრები

სკოლას ემსახურება 29 პედაგოგი. უფროსი მასწავლებლის სტატუსით, მათ შორის 2 წამყვანი. ფუნქციონირებს 6 კათედრა:

დაწყებითი კლასების კათედრა,
ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა,
ტექნიკურ მეცნიერებათა კათედრა,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა კათედრა,
უცხო ენათა კათედრა,
სპორტის ესთეტიკური აღზრდის კათედრა.

ყველა უფლება დაცულია - 2021