მმართველობა

სკოლის ადმინისტრაცია

სკოლის მმართველობაში მონაწილეობენ:
დამფუძნებელთა საბჭო, დამფუძნებლები: თამარ ბარძიმაშვილი, ნანა არჩვაძე.

პედაგოგიური საბჭო (29 პედაგოგი)

დირექტორის მოადგილეები,
ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერი,
ხარისხის მართვის და განვითარების მენეჯერი (განვითარების ჯგუფი),
შემოქმედებით-აღმზრდელობითი პროცესების მენეჯერი,
მატერიალური-ტექნიკური რესურსების მენეჯერი,
IT მენეჯერი,
შრომის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი,
სკოლაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვაზე პასუხისმგებელი პირი,
მოსწავლეთა თვითმმართველობა

ყველა უფლება დაცულია - 2021